Behandlingsformer

Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling

Vores kernekompetence er fysioterapi, hvor udgangspunktet er en grundig undersøgelse, som munder ud i en individuel behandling- og træningsplan. Vores terapeuter repræsenterer forskellige specialer og interesseområder fx ryg, skulderskader, sportsskader, gigt og knæ/hofte/fod. Når du ringer til klinikken finder vores dygtige receptionist Annemarie en tid hos den fysioterapeut, der kan hjælpe dig bedst.

Træning

Vi sidestiller træning og behandling, fordi kombinationen af de to er den korteste vej tilbage i fuld mobilitet. Derfor vil langt de fleste stifte bekendtskab med træning hos os. Enten i form af øvelser du kan lave hjemme eller på arbejdet eller som individuel- eller holdtræning i vores træningslokale. Når du træner på klinikken, vil der altid være en fysioterapeut til stede, så du er sikret instruktion til korrekte og effektive træningsstillinger. Et typisk forløb kan være et-to træningspas om ugen på klinikken, som eventuelt suppleres med hjemmetræning.

IMG_3014

Massage

Massage virker afspændende og afslappende og kan være med til at løsne muskelspændinger. Det kan være et supplement eller en afslutning på dit behandlings- og træningsforløb. Peter er klinikkens massør og også uddannet fysioterapeut. Peter tilbyder massage af en halv times varighed.

Akupunktur

Akupunktur kan være en effektiv behandling mod smerter, hvad enten det drejer sig om akutte eller kroniske smerter. Nogle bruger også akupunktur for at mindske forbruget af smertestillende medicin. Hos Silkeborg Fysioterapi og Træning bliver akupunktur benyttet både særskilt og som led i anden fysioterapeutisk behandling. Flere af klinikkens fysioterapeuter er uddannede i akupunktur.

akupunktur2

Udvidet rygudredning

En udvidet rygudredning er et tilbud, der afdækker og klassificerer patientens tilstand ved hjælp af en evidensbaseret undersøgelse med faste standarder. På baggrund af den udvidede rygudredning giver fysioterapeuten information og vejledning og opstiller patientaktiverende behandlingsstrategier. Målet er at forebygge udvikling af en kronisk tilstand.

Den udvidede rygudredning giver din praktiserende læge et supplerende vurderingsgrundlag i udredningsfasen af komplicerede lænde-ryg problemer. Undersøgelsen foregår typisk over 2-3 konsultationer, hvorefter et behandlingsforløb vil kunne begynde.

McKenzie-metoden

McKenzie-metoden er et undersøgelses- og behandlingskoncept som er anerkendt og valideret i det meste af verden. Det bruges især på lænden, den øvre ryg og nakken.

Med McKenzie benytter fysioterapeuten testbevægelser og -stillinger som supplement til den almindelige fysioterapeutiske undersøgelse. Som patient er man aktiv medspiller i undersøgelsen og får indsigt i, hvordan kroppen reagerer på ydre påvirkninger. Ud fra den samlede undersøgelse vurderer og klassificerer fysioterapeuten problemet, og tilrettelægger en behandlings- og træningsplan i samarbejde med dig. Behandlingen er hjælp til selvhjælp, og du får øvelser og ergonomisk vejledning med hjem, og får selv ansvar for din ryg og det videre forløb. Hvis der er behov, suppleres med manuel terapi og opfølgende træning.

Flere af klinikkens terapeuter er udannet i McKenzie-metoden.

Okklusionstræning

Er kort fortalt en træningsform hvor en ekstremitet – arm eller ben – delvist afklemmes via en manchet som spændes omkring ekstremiteten. Herved skabes en kontrolleret ubalance i musklens blodgennemstrømning som igen medfører den rette kemiske forudsætning for opbygning og øgning af muskelvæv. Det giver flere fordele, hvis du skal genoptræne efter en skade eller af andre årsager som fx. artrose eller smerter ikke kan belaste i normalt omfang. Du kan styrketræne det skadede område men med en lavere og mere skånsom belastning og dermed hurtigere vende tilbage til sport eller anden aktivitet.

Hjemmebehandling

Vi kommer naturligvis gerne ud til behandling og træning i eget hjem, hvis din læge skønner, der er behov for det. Ved behandling i eget hjem, kan vi tilbyde manuel terapi og øvelser i det omfang, de fysiske rammer tillader det.

Indlægssåler Supersole

Fødderne er kroppens fundament, og ubalancer i foden kan resultere i skader lokalt i foden, men også i knæ, hofter og ryg. Vi har mange års erfaring diagnosticering, behandling og træning af fod og fodrelaterede gener. Vi har igennem flere år arbejdet med Supersole indlægssåler. Sålerne bliver individuelt tilpassede, og du vil oftest opleve også at blive instrueret i relevante øvelser som et led i behandlingen med såler. Der er mange forskellige typer af såler, som kan dække alle behov, fra almindelig dagligt brug til intensive belastninger i arbejds- eller idrætsaktiviteter. Supersole fremstilles af specialuddannede fysioterapeuter. Lars og Mads laver såler på klinikken.

supersole

Motorisk Børne Fysioterapi

For børn der:

  • Sent lærer at ligge på maven, kravle eller gå.
  • Har svært ved at følge med andre jævnaldrende børn i leg og sport.
  • Ofte falder over deres egne ben og går ind i ting.
  • Er særligt sensitive over for lyde, berøring, synsindtryk eller bestemte bevægelser.
  • Er urolige, har svært ved at koncentrere sig og indgå i sociale sammenhænge i skole eller fritid.
  • Er inaktive og meget inde i deres egen verden, i en grad der hæmmer dem i deres hverdag.
  • Fra spædbarnsalderen har en favoritside, hvor de vender hovedet imod, og evt. et skævt baghoved.
  • Er overvægtige.
  • Er født for tidligt, evt. med et umodent sansesystem

Behandling og Træning

 Et børnefysioterapeutisk forløb starter med en undersøgelse af barnets motoriske kunnen. Desuden undersøges efter behov; sansernes funktion, kroppens bevægelighed, balance, muskelstyrke, koordination, åndedrættet, muskelfunktion og kropsholdning. Ud fra denne undersøgelse tilrettelægges den børnefysioterapeutiske behandling.

Den børnefysioterapeutiske behandling består fortrinsvis af motorisk træning. Dette er en aktiv træning med masser af bevægelse og foregår i leg og samspil mellem barnet og terapeuten, til tider også forældrene.

Det er vigtigt under træningen at ramme barnets motoriske niveau, således at aktiviteterne kræver at barnet yder sit bedste, men samtidig får succesoplevelser og glæde ved bevægelsen.

Træningen foregår i strukturerede og sikre rammer, hvor forælder eller anden omsorgsperson altid har mulighed for at være med. Der gøres meget ud af, at barnet ved, hvad der skal ske for at opnå en ro og sikkerhed, som gør barnet i stand til at lære nyt.

Det er vigtigt at barnet reflekterer og giver udtryk for, hvordan det går og har mulighed for at vurdere sin egen kunnen. Dette sikres gennem løbende dialog mellem barn og terapeut, men kan også gøres ved foto eller video af træning på smartphone.

En vigtig del af den børnefysioterapeutisk træning er at børnene ikke gør tingene af pligt, men at det giver mening for dem og de har en forståelse for opgaverne, da dette giver øget motivation og sikre bedre forløb på længere sigt.

Ofte får børnene enkelte få hjemmeopgaver som skal trænes hjemme sammen med forældrene.

Det bedste resultat af træningen ses, når barnet får integreret den motoriske træning i sin hverdag og løbende bliver udfordret i sine bevægelser, gerne i forskellige variationer.

Når barnet oplever mestring og erhverver sig ny kunnen, har det en afsmittende positiv effekt på både adfærd og selvværd.

Vejledning

Da forældrene er til stede under behandlingen, vil der løbende være vejledning i, hvad man kan gøre hjemme for at følge op på træningen. Mange af børnene vil gerne have hjemmeopgaver. Dette kræver ofte støtte fra forældrene, for at kunne udføres og registreres, samtidig kan hjemmearbejdet bruges som inspiration til fysisk samvær med barnet. Børnene spejler sig ofte i det vi voksne gør, mere end det vi siger, så vær forberedt på, at du som voksen også laver øvelserne. Fordelen er kvalitetstid med dit barn, de vil elske dig for det, og måske bliver du også motorisk stærkere !

Målgruppe

Målgruppen for den motoriske træning er børn og unge mellem 0-15 år. Fra det lille spædbarn som har skævt hoved, har svært ved at trille til barnet der bliver ved med at falde over sine fødder til den urolige hvor der er usikkerhed omkring skolestart, til det unge idrætsglade barn som ikke kommer videre pga. vedvarende skader.

Genoptræning

Hvis du har fået en genoptræningsplan fra sygehuset kan du benytte Silkeborg Fysioterapi og Træning. Ring 8682 1041 og book en tid til undersøgelse, så hjælper vi dig videre med en individuel behandlings- og træningsplan. Genoptræning er gratis, når man har en genoptræningsplan. Vi tilbyder selvfølgelig også genoptræning uden genoptræningsplan.

Ergonomi- og arbejdspladsvurdering

De fleste af os beskæftiger os arbejdsmæssigt med meget af det samme i hele vores arbejdsliv, i hvert fald ud fra et kropsligt synspunkt. Derfor er det vigtigt, at din arbejdsplads er indrettet rigtigt. Vi kommer ud på din arbejdsplads og hjælper til at optimere dine arbejdsstillinger og arbejdsmiljøet. Ofte vil ergonomisk rådgivning også indgå som et led i den vejledning, du får i dit møde med fysioterapeuten på klinikken.

Virksomhedsordning – fysioterapi på arbejdspladsen

Få en fysioterapeut på besøg jævnligt, så medarbejderens smågener behandles i stedet for at udvikle sig til sygedage og smerter. Vi har flere års erfaring og et fast koncept for fysioterapi på arbejdspladsen. Bortset fra enkelte begrænsninger fx i apparatur og træningsfaciliteter vil medarbejderen få det samme ud af det som fysioterapi på klinik. Det kan endda være en fordel, at vi ser ”kroppen på arbejde” og dermed får mulighed for at ændre på uhensigtsmæssige vaner. Fysioterapeuten laver en helhedsvurdering, hvor både psykisk, fysisk og socialt arbejdsmiljø vil indgå. Vi er i alle relationer omfattet af tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger uden personligt samtykke.

I vælger selv, hvor ofte I ønsker besøg (typisk hver 3.-4. uge) Ring og hør nærmere.

Skriv et svar