Skip to main content

Hjemmebehandling

Vi kommer naturligvis gerne ud til behandling og træning i eget hjem, hvis din læge skønner, der er behov for det. Ved behandling i eget hjem, kan vi tilbyde manuel terapi og øvelser i det omfang, de fysiske rammer tillader det.

Virksomhedsordning – fysioterapi på arbejdspladsen

Få en fysioterapeut på besøg jævnligt, så medarbejderens smågener behandles i stedet for at udvikle sig til sygedage og smerter. Vi har flere års erfaring og et fast koncept for fysioterapi på arbejdspladsen. Bortset fra enkelte begrænsninger fx i apparatur og træningsfaciliteter vil medarbejderen få det samme ud af det som fysioterapi på klinik. Det kan endda være en fordel, at vi ser ”kroppen på arbejde” og dermed får mulighed for at ændre på uhensigtsmæssige vaner. Fysioterapeuten laver en helhedsvurdering, hvor både psykisk, fysisk og socialt arbejdsmiljø vil indgå. Vi er i alle relationer omfattet af tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger uden personligt samtykke.

I vælger selv, hvor ofte I ønsker besøg (typisk hver 3.-4. uge) Ring eller skriv og hør nærmere. 86821041 eller mail@silkeborg-fysioterapi.dk

Ergonomi- og arbejdspladsvurdering

De fleste af os beskæftiger os arbejdsmæssigt med meget af det samme i hele vores arbejdsliv, i hvert fald ud fra et kropsligt synspunkt. Derfor er det vigtigt, at din arbejdsplads er indrettet rigtigt. Vi kommer ud på din arbejdsplads og hjælper til at optimere dine arbejdsstillinger og arbejdsmiljøet. Ofte vil ergonomisk rådgivning også indgå som et led i den vejledning, du får i dit møde med fysioterapeuten på klinikken.

Genoptræning

Hvis du har fået en genoptræningsplan fra sygehuset kan du benytte Silkeborg Fysioterapi og Træning. Ring 8682 1041 og book en tid til undersøgelse, så hjælper vi dig videre med en individuel behandlings- og træningsplan. Genoptræning er gratis, når man har en genoptræningsplan. Vi tilbyder selvfølgelig også genoptræning uden genoptræningsplan.

Motorisk Børne Fysioterapi

Vi hjælper dit barn med at udvikle de motoriske evner i de tilfælde, hvor den er nedsat, forsinket eller forstyrret. Det kan den fx være efter for tidlig fødsel, ufrivillig inaktivitet fx i forbindelse med sygdomme i barnets første leveår eller generel inaktivitet/overvægt af stillesiddende fritidsinteresser.

For børn der:

 • Sent lærer at ligge på maven, kravle eller gå.
 • Har svært ved at følge med andre jævnaldrende børn i leg og sport.
 • Ofte falder over deres egne ben og går ind i ting.
 • Er særligt sensitive over for lyde, berøring, synsindtryk eller bestemte bevægelser.
 • Er urolige, har svært ved at koncentrere sig og indgå i sociale sammenhænge i skole eller fritid.
 • Er inaktive og meget inde i deres egen verden, i en grad der hæmmer dem i deres hverdag.
 • Fra spædbarnsalderen har en favoritside, hvor de vender hovedet imod, og evt. et skævt baghoved.
 • Er overvægtige.
 • Er født for tidligt, evt. med et umodent sansesystem

Behandling og Træning

Et børnefysioterapeutisk forløb starter med en undersøgelse af barnets motoriske kunnen. Desuden undersøges efter behov; sansernes funktion, kroppens bevægelighed, balance, muskelstyrke, koordination, åndedrættet, muskelfunktion og kropsholdning. Ud fra denne undersøgelse tilrettelægges den børnefysioterapeutiske behandling.

Den børnefysioterapeutiske behandling består fortrinsvis af motorisk træning. Dette er en aktiv træning med masser af bevægelse og foregår i leg og samspil mellem barnet og terapeuten, til tider også forældrene.

Det er vigtigt under træningen at ramme barnets motoriske niveau, således at aktiviteterne kræver at barnet yder sit bedste, men samtidig får succesoplevelser og glæde ved bevægelsen.

Træningen foregår i strukturerede og sikre rammer, hvor forælder eller anden omsorgsperson altid har mulighed for at være med. Der gøres meget ud af, at barnet ved, hvad der skal ske for at opnå en ro og sikkerhed, som gør barnet i stand til at lære nyt.

Det er vigtigt at barnet reflekterer og giver udtryk for, hvordan det går og har mulighed for at vurdere sin egen kunnen. Dette sikres gennem løbende dialog mellem barn og terapeut, men kan også gøres ved foto eller video af træning på smartphone.

En vigtig del af den børnefysioterapeutisk træning er at børnene ikke gør tingene af pligt, men at det giver mening for dem og de har en forståelse for opgaverne, da dette giver øget motivation og sikre bedre forløb på længere sigt.

Ofte får børnene enkelte få hjemmeopgaver som skal trænes hjemme sammen med forældrene.

Det bedste resultat af træningen ses, når barnet får integreret den motoriske træning i sin hverdag og løbende bliver udfordret i sine bevægelser, gerne i forskellige variationer.

Når barnet oplever mestring og erhverver sig ny kunnen, har det en afsmittende positiv effekt på både adfærd og selvværd.

Vejledning

Da forældrene er til stede under behandlingen, vil der løbende være vejledning i, hvad man kan gøre hjemme for at følge op på træningen. Mange af børnene vil gerne have hjemmeopgaver. Dette kræver ofte støtte fra forældrene, for at kunne udføres og registreres, samtidig kan hjemmearbejdet bruges som inspiration til fysisk samvær med barnet. Børnene spejler sig ofte i det vi voksne gør, mere end det vi siger, så vær forberedt på, at du som voksen også laver øvelserne. Fordelen er kvalitetstid med dit barn, de vil elske dig for det, og måske bliver du også motorisk stærkere !

Målgruppe

Målgruppen for den motoriske træning er børn og unge mellem 0-15 år. Fra det lille spædbarn som har skævt hoved, har svært ved at trille til barnet der bliver ved med at falde over sine fødder til den urolige hvor der er usikkerhed omkring skolestart, til det unge idrætsglade barn som ikke kommer videre pga. vedvarende skader.

Indlægssåler

Fødderne er kroppens fundament, og ubalancer i foden kan resultere i skader lokalt i foden, men også i knæ, hofter og ryg. Vi har mange års erfaring diagnosticering, behandling og træning af fod og fodrelaterede gener. Vi har igennem flere år arbejdet med Supersole indlægssåler. Sålerne bliver individuelt tilpassede, og du vil oftest opleve også at blive instrueret i relevante øvelser som et led i behandlingen med såler. Der er mange forskellige typer af såler, som kan dække alle behov, fra almindelig dagligt brug til intensive belastninger i arbejds- eller idrætsaktiviteter. Supersole fremstilles af specialuddannede fysioterapeuter. Lars og Mads laver såler på klinikken.

Okklusionstræning

Er kort fortalt en træningsform hvor en ekstremitet – arm eller ben – delvist afklemmes via en manchet som spændes omkring ekstremiteten. Herved skabes en kontrolleret ubalance i musklens blodgennemstrømning som igen medfører den rette kemiske forudsætning for opbygning og øgning af muskelvæv. Det giver flere fordele, hvis du skal genoptræne efter en skade eller af andre årsager som fx. artrose eller smerter ikke kan belaste i normalt omfang. Du kan styrketræne det skadede område men med en lavere og mere skånsom belastning og dermed hurtigere vende tilbage til sport eller anden aktivitet.

Udvidet rygudredning

Udvidet lænderygundersøgelse er for dig der har haft smerter i den nederste del af ryggen gennem længere tid og hvor din dagligdag er påvirket.

Hvis du kan genkende nogle af nedenstående punkter, så er undersøgelsen en mulighed for dig.

 • Smerter i lænden i mere end 14 dage
 • Smerter stråler måske ned i benet
 • Du oplever ikke fremgang i symptomer eller symptomer kommer ofte igen
 • Tilstanden påvirker din hverdag meget og du overvejer sygemelding

Din læge kan henvise dig til udvidet lænderygundersøgelse som en hjælp til at vurdere din situation.

Undersøgelsen indeholder samtale, spørgeskema, test af bevægelighed m.m., og tager udgangspunkt i anbefalede retningslinjer i forskning på lænderyggen.

Akupunktur

Akupunktur kan være en effektiv behandling mod smerter, hvad enten det drejer sig om akutte eller kroniske smerter. Nogle bruger også akupunktur for at mindske forbruget af smertestillende medicin. Hos Silkeborg Fysioterapi og Træning bliver akupunktur benyttet både særskilt og som led i anden fysioterapeutisk behandling. Flere af klinikkens fysioterapeuter er uddannede i akupunktur.

Se mere under ”personale

Massage

Massage virker afspændende og afslappende og kan være med til at løsne muskelspændinger. Det kan være et supplement eller en afslutning på dit behandlings- og træningsforløb. Peter er klinikkens massør og også uddannet fysioterapeut. Peter tilbyder massage af en halv times varighed.

 • 1
 • 2