Skip to main content

Tag: Ergonomi

Ergonomi- og arbejdspladsvurdering

De fleste af os beskæftiger os arbejdsmæssigt med meget af det samme i hele vores arbejdsliv, i hvert fald ud fra et kropsligt synspunkt. Derfor er det vigtigt, at din arbejdsplads er indrettet rigtigt. Vi kommer ud på din arbejdsplads og hjælper til at optimere dine arbejdsstillinger og arbejdsmiljøet. Ofte vil ergonomisk rådgivning også indgå som et led i den vejledning, du får i dit møde med fysioterapeuten på klinikken.