Skip to main content

Tag: Motorisk Børne Fysioterapi

Peter Hansen

Peter har flere års klinisk erfaring hvor han både har arbejdet med børn og voksne. Den motoriske udvikling hos børn er vigtig for en god indlæring, og dette er en vigtig hjørnesten for Peters arbejde som børnefysioterapeut og gymnastik instruktør gennem mange år. For at skabe et godt forløb med dine problemer i henholdsvis nakke, Skulder og lænderyg kan det være vigtig med en kombination af træning og manuel behandling.

 • Har arbejdet på privatklinik siden ultimo 2005 og hos Silkeborg Fysioterapi og Træning siden 2016
 • Speciale i dynamisk stabilitets træning omkring nakke og lænd
 • Stor erfaring med motorisk træning af børn
 • Stor erfaring med Mckenzie konceptet
 • Er uddannet i Schroth Best Practice® til behandling af rygscolioser (skæv ryg)

Kurser

Ryg/nakke

 • Certificeret Schroth scoliose ryg
 • Udvidet rygudredning
 • Certificeret GLAD ryg træning
 • Dynamisk stabilitet Lænd
 • Dynamisk stabilitet Nakke
 • Mckenzie part D (Part A 2007, Part B 2008, Part C 2009)
 • Temadag omkring Gigtforeningens projekt Den Motiverende rygskole
 • Stabilitetstrænings kursus på bold.
 • Correction´s kursus i manipulation af lumbalcolumna og thorakolumbale
 • Håndtering af lumbal prolabs ved Martin Melby

Skulder

 •  2 dages Skulderkursus Jeremy Lewis

Kommunikation/smerte

 • TAK undersøgelse af langvarig rygproblematik
 • Smertehåndtering v. Inge Riis
 • 3 dages DGI kursus i kommunikation og konflikthåndtering
 • “Ondets Rod” smertehåndterings kursus m. Psykolog Anette Skriver
 • Kursus i kommunikation på Sønderborg Sygehus

Børn

 • Motorisk træning børn 3-6år
 • Sansemotorik
 • Seminar for juvinil artrit
 • Test og undersøgelser til børn, herunder M.ABC

Knæ

 •  FFI´s Knæ + truncus kursus på Århus Sygehus.

Andet

 •  Fysioterapeutisk akupunktur udd. Kursus 1
 •  FFI´s introduktionskursus i Idrætsskader på CVU Fyn
 •  Kinesio tape introduktions kursus
 • Intro Dynamisk stabilitet
 • Udvidet rygudredning
 • Motorik børn
 • Scoliose ryg
 • Smertehåndtering
 • Dynamisk stabilitet træning
 • Dakke/hovedpine problematik
 • Læge eksamineret massør

Motorisk Børne Fysioterapi

Vi hjælper dit barn med at udvikle de motoriske evner i de tilfælde, hvor den er nedsat, forsinket eller forstyrret. Det kan den fx være efter for tidlig fødsel, ufrivillig inaktivitet fx i forbindelse med sygdomme i barnets første leveår eller generel inaktivitet/overvægt af stillesiddende fritidsinteresser.

For børn der:

 • Sent lærer at ligge på maven, kravle eller gå.
 • Har svært ved at følge med andre jævnaldrende børn i leg og sport.
 • Ofte falder over deres egne ben og går ind i ting.
 • Er særligt sensitive over for lyde, berøring, synsindtryk eller bestemte bevægelser.
 • Er urolige, har svært ved at koncentrere sig og indgå i sociale sammenhænge i skole eller fritid.
 • Er inaktive og meget inde i deres egen verden, i en grad der hæmmer dem i deres hverdag.
 • Fra spædbarnsalderen har en favoritside, hvor de vender hovedet imod, og evt. et skævt baghoved.
 • Er overvægtige.
 • Er født for tidligt, evt. med et umodent sansesystem

Behandling og Træning

Et børnefysioterapeutisk forløb starter med en undersøgelse af barnets motoriske kunnen. Desuden undersøges efter behov; sansernes funktion, kroppens bevægelighed, balance, muskelstyrke, koordination, åndedrættet, muskelfunktion og kropsholdning. Ud fra denne undersøgelse tilrettelægges den børnefysioterapeutiske behandling.

Den børnefysioterapeutiske behandling består fortrinsvis af motorisk træning. Dette er en aktiv træning med masser af bevægelse og foregår i leg og samspil mellem barnet og terapeuten, til tider også forældrene.

Det er vigtigt under træningen at ramme barnets motoriske niveau, således at aktiviteterne kræver at barnet yder sit bedste, men samtidig får succesoplevelser og glæde ved bevægelsen.

Træningen foregår i strukturerede og sikre rammer, hvor forælder eller anden omsorgsperson altid har mulighed for at være med. Der gøres meget ud af, at barnet ved, hvad der skal ske for at opnå en ro og sikkerhed, som gør barnet i stand til at lære nyt.

Det er vigtigt at barnet reflekterer og giver udtryk for, hvordan det går og har mulighed for at vurdere sin egen kunnen. Dette sikres gennem løbende dialog mellem barn og terapeut, men kan også gøres ved foto eller video af træning på smartphone.

En vigtig del af den børnefysioterapeutisk træning er at børnene ikke gør tingene af pligt, men at det giver mening for dem og de har en forståelse for opgaverne, da dette giver øget motivation og sikre bedre forløb på længere sigt.

Ofte får børnene enkelte få hjemmeopgaver som skal trænes hjemme sammen med forældrene.

Det bedste resultat af træningen ses, når barnet får integreret den motoriske træning i sin hverdag og løbende bliver udfordret i sine bevægelser, gerne i forskellige variationer.

Når barnet oplever mestring og erhverver sig ny kunnen, har det en afsmittende positiv effekt på både adfærd og selvværd.

Vejledning

Da forældrene er til stede under behandlingen, vil der løbende være vejledning i, hvad man kan gøre hjemme for at følge op på træningen. Mange af børnene vil gerne have hjemmeopgaver. Dette kræver ofte støtte fra forældrene, for at kunne udføres og registreres, samtidig kan hjemmearbejdet bruges som inspiration til fysisk samvær med barnet. Børnene spejler sig ofte i det vi voksne gør, mere end det vi siger, så vær forberedt på, at du som voksen også laver øvelserne. Fordelen er kvalitetstid med dit barn, de vil elske dig for det, og måske bliver du også motorisk stærkere !

Målgruppe

Målgruppen for den motoriske træning er børn og unge mellem 0-15 år. Fra det lille spædbarn som har skævt hoved, har svært ved at trille til barnet der bliver ved med at falde over sine fødder til den urolige hvor der er usikkerhed omkring skolestart, til det unge idrætsglade barn som ikke kommer videre pga. vedvarende skader.